Työllisyystakuu nuorille

 
Nuorisotyöttömyys kääntyi laskuun vuoden 2007 alussa, mutta se on Ruotsissa edelleen korkeampi kuin muissa pohjoismaissa. Hallitus ehdottaa esityksessään työllisyystakuuta 16–24-vuotiaille nuorille. Jos valtiopäivät hyväksyvät esityksen, takuu astuu voimaan 1. joulukuuta 2007. 
Työllisyystakuu: Työllisyystakuun piiriin kuuluu jokainen 16–24-vuotias nuori, joka on ollut kolme kuukautta kirjoilla työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana. Alkuvaiheessa työnhakija saa erityistä tukea. Tämän jälkeen aktiivista työnhakuprosessia tuetaan erityistoimenpitein, kuten työharjoittelun tai koulutuksen avulla. Ohjelmassa voi olla mukana enintään 15 kuukauden ajan, kuitenkin enintään siihen saakka, että osallistuja täyttää 25 vuotta. 15 kuukautta kestävän ohjelman jälkeen työ- ja kehitystakuu astuu voimaan. Jos työnhakija kieltäytyy työllisyystakuusta, hän menettää oikeutensa työttömyysetuuksiin työttömyyden jatkuessa.
http://utbildning.regeringen.se/sb/d/8187/a/83424