Työmarkkinaliikkuvuus Pohjoismaissa

– säännellyt ammatit ja hyvinvointipalveluammatit

 

DAMVAD-konsulttiyritys on Pohjoismaiden ministerineuvoston koulutus- ja tutkimusvirkamieskomitean toimeksiannosta tehnyt tutkimuksen pohjoismaisesta liikkuvuudesta säänneltyjen ammattien ja hyvinvointipalveluita tuottavien ammattilaisten (lähinnä sosiaali- ja terveyspalvelut) osalta. Raportin mukaan ammattien lakisääntelyjärjestelmä toimii Pohjoismaissa yleisesti ottaen hyvin ja jopa edistää Pohjoismaiden välistä liikkuvuutta työmarkkinoilla. Raportissa mainitaan kuitenkin myös aloja, joilla pohjoismaista yhteistyötä voitaisiin vahvistaa. Tutkimus sisältää kaikkiaan yhdeksän suositusta toimenpiteistä, joilla voidaan kehittää pohjoismaista yhteistyötä liikkuvuuden lisäämiseksi pohjoismaisilla työmarkkinoilla. 

Aiheesta lisää...