Työnhakukurssit ja työmarkkinakoulutus voivat pidentää työttömyyttä

Tutkimuslaitos KORA on laatinut Tanskan työmarkkina- ja rekrytointiviraston toimeksiannosta kirjallisuuskatsauksen, jossa tarkastellaan tanskalaista ja ulkomaista ohjauspalveluiden ja lyhytkurssien vaikutuksista tehtyä tutkimusta.

 

Tanskalaistutkimusten osalta katsaus osoittaa, että ohjausta ja räätälöityä opetusta sisältävät kurssit eivät useinkaan edistä työllistymistä vaan päin vastoin johtavat usein työttömyyden pidentymiseen. Työnhakukursseista sen sijaan on Tanskassa saatu sekä kielteisiä että myönteisiä kokemuksia.
Lyhyistä kursseista Tanskassa saadut kielteiset kokemukset poikkeavat muiden maiden kokemuksista, joiden mukaan alle puoli vuotta kestävät kurssit voivat edistää työllistymistä. Tulos saattaa viitata siihen, että Tanskassa työttömiä joko aktivoidaan väärin tai he päätyvät väärille kursseille. 

Lue KORAn uutinen opinto- ja uraohjauksen vähäisestä hyödystä (tanskaksi) 
Lue KORAn uutinen koulutusaktivoinnin vaikuttavuuden puutteesta (tanskaksi)