Työpaikka on hyvä oppimisympäristö

Suurin osa palkansaajista mieltää työpaikkansa sellaiseksi, että siellä voi oppia koko ajan uusia asioita.

 
Yli puolella työntekijöistä oli myös mahdollisuus osallistua työnantajan kustantamaan koulutukseen, joka oli helpottanut työtehtävistä suoriutumista.
 
Tiedot ilmenevät vuoden 2015 työolobarometrin ennakkotiedoista, jotka työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 18.2. Työolobarometri osoittaa myös, että työpaikoilla on tapahtunut suuria muutoksia vuonna 2015. Noin puolet työntekijöistä kertoi, että heidän työpaikallaan oli järjestelty tehtäviä uudelleen tai otettu käyttöön uusia työmenetelmiä tai tietojärjestelmiä.