Työpaikoilla tapahtuva oppiminen

 
Tämän oppimismuodon edistäminen sisältyy tukipakettiin, jonka ministeriö on kehittänyt kansainvälisen finanssikriisin seurausten helpottamiseksi. Jatkossa työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen on helpompi saada tukea. Nyt tukea myönnetään myös suhdanneherkillä aloilla toimiville yrityksille, joiden toimintaa talouskriisi on vaikeuttanut.
Ministeriön lehdistötiedote (norjaksi).