Työttömyys laski syyskuussa

 

Islannin työmarkkinaviraston osastonjohtajan Karl Sigurðssonin mukaan muutos johtuu kesän paremmasta työllisyystilanteesta. Työttömyyden odotetaan nousevan noin 1 %:n kuukaudessa helmikuuhun 2010 asti, Sigurðsson kertoo. Syyskuun lopulla 7397 henkilöä oli ollut työttömänä yli puoli vuotta ja 1024 henkilöä yli vuoden. Erilaisten tukitoimien, kuten täydennyskoulutuksen, tarve kasvaa jatkuvasti. Karl Sigurðssonin mukaan viraston järjestämien tukitoimintojen piirissä oli syyskuun lopulla vajaa 1100 henkilöä. Tukitoimiin kuuluu mm. ammattiin tai opintoihin ohjaavia toimintamuotoja, oppisopimuspaikkojen järjestämistä, innovaatiohankkeita, ammattivalmennusta ja koeajaksi työllistämistä.

Englanninkielinen raportti Islannin työttömyystilanteesta syyskuussa 2009: www.vinnumalastofnun.is/english/news/nr/1551/
Islannin työmarkkinavirasto:
www.vinnumalastofnun.is/english