Työttömyyspommi

 

Minä puolestani kysyn, miten on varaa olla tarjoamatta ilmaista opistopalvelua, kun Suomessa on noin 450 000 työtöntä.

Työttömien määrä antaa aiheen puhua massatyöttömyydestä. Erityiseksi huolenaiheeksi on noussut pitkäaikaistyöttömien, yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleiden, määrän kasvu.

Tutkimusten mukaan työttömyys vaikuttaa kielteisesti ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Samalla työkyky voi heikentyä. Jos työttömyys pitkittyy, vaarana on kierre, jossa työttömyyden aiheuttama hyvinvoinnin ja työkyvyn heikentyminen entisestään vaikeuttavat työllistymistä.

Lopulta työtön saattaa lamaantua totaalisesti. Mikään ei kiinnosta. Ongelmat kasautuvat. Samassa tahdissa kasautuvat tulevat sosiaali- ja terveysmenot.

Sen sijaan, että hoidetaan työttömyyden aiheuttamia vaivoja, voidaan keskittyä niiden ehkäisemiseen. Kansalaisopistot voisivat ottaa siitä tärkeän tehtävän. Enkä nyt tarkoita työvoimapoliittista koulutusta.

Aitoa aktivointia olisi tarjota työttömälle mieluinen kurssi ilmaiseksi. Mielekäs tekeminen aktivoisi työttömän kerran viikossa, antaisi mahdollisuuden pitää yllä sosiaalisia taitoja ja siten myös työkykyä. Kun opistojen tarjoama mielekäs tekeminen tutkitusti lisää hyvinvointia, saattaisi se osaltaan ehkäistä yhteiskunnasta syrjäytymistä ja työttömyyden pitkittymistä.

Jos päättäjät osaisivat ajatella edes yhtä budjettikautta pidemmälle, he antaisivat opistoille rahaa. Työttömien aktivointi ei onnistu opistojen rahoitusta leikkaamalla.

Vaihtoehtoisesti voimme jäädä odottamaan työttömyyspommin räjähtämistä. Tällä menolla sitä tuskin kovin pitkään tarvitsee edes odotella.

The post Työttömyyspommi appeared first on Souli.