UNESCO på Island: Vigdís instituttet

 

Katrín Jakobsdóttir, utdannings- og kulturminister, overrakte Vigdís Finnbogadóttir en samarbeidsavtale mellom FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon og islandske myndigheter om at Vigdis instituttet – internasjonal senter for språk og kultur ved Islands universitet, vil arbeide ifølge UNESCOs retningslinjer. Vigdís instututtet hører til under Vigdís Finnbogadóttir Institutt for fremmedspråk ved Islands Universitet. Utdanningsministeren har undertegnet avtalen på vegne av Islands regjering og Vigdís Finnbogadóttir vil, etter ønske fra Irinu Bokovu, UNESCOs generalsekretær, være til stede når hun undertegner avtalen senere denne våren.

Mer på islandsk: Hi.is