Uddannelse af et mentorkorps i Kommuneqarfik Sermersooq

 

 
- Kommunen har tilbudt kurser og netværk for mentorerne, ligesom vi har udpeget en mentorkoordinator, Pernille Bengtson, som skal være mentorernes kontakt i Kommuneqarfik Sermersooq, fortæller Aaja Chemnitz Larsen.
Ligeledes er der blevet arbejdet meget for først at finde praktikpladserne til de unge ledige og efterfølgende uddanne mentorerne. Dette kunne ikke være sket uden de mange virksomheder, der frivilligt har stillet deres personale til rådighed.
Uddannelsen af mentorer i virksomhederne kan ses som en ”dobbelt”-voksenuddannelsesaktivitet, hvor mentorerne ikke alene kan anvende deres nyerhvervede viden i forhold til de unge ledige, men også i forhold til de praktikanter, der allerede er på virksomhederne.