Uddannelse, arbejde og integrering i Norden

Kortlægning af godkendelsesordninger for udenlandske uddannelser, erhvervskvalifikationer og komplementerende uddannelser.

 

Kortlægningen er gennemført af Rambøll Management Consulting på opdrag af Nordisk Ministerråd og det norske formandskab i Ministerrådet for Uddannelse og Forskning. Rapporten viser, hvordan de nordiske lande godkender udenlandske uddannelser og erhvervskvalifikationer og tilbyder supplerende uddannelser.
Rapporten viser, at der er mange aktører på dette område. Der er også mange informationskanaler, og der er mange, som møder indvandrerne i det daglige. Samtidig er der mangel på fælles systemer og regler, som skal regulere anerkendelsen af uddannelser. Rapporten anbefaler derfor, at der udarbejdes bedre information til brugerne, bedre koordinering både på nationalt og regionalt niveau og endda mere samarbejde mellem de nordiske lande.

TN2017:556 Delrapport 1

TN2017:557 Delrapport 2