Uddannelse for voksne

Kortlægning af ligheder og forskelle i ordninger på ISCED 3-niveau for voksne i de nordiske lande, Grønland og Åland samt på Færøerne.

 
NVL: [Ny utgåva]

For at imødekomme en stadig faldende efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft findes der i Norden et rigt udbud af uddannelsesordninger på ISCED 3-niveau som voksne kan gøre brug af. De forskellige uddannelsesordninger sammenlignes på tværs af Norden i en komparativ analyse, hvor der dykkes ned på følgende temaer:

• Ordninger særligt målrettet voksne
• Fleksibilitet og adgang til højere uddannelser
• Brug af realkompetencevurderinger
• Studieafgifter
• Økonomisk støtte under uddannelse
• Politiske diskussioner om uddannelse på ISCED 3-niveau

Formålet med rapporten er at skabe et veldokumenteret grundlag for erfaringsudveksling og læring i Norden.

www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-575

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no