Uddannelse i fremgang i Grønland

Tal fra 2002-2012 viser, at uddannelsesniveauet er stigende i Grønland. I 2012 havde 34,7 procent af den voksne befolkning en uddannelse udover folkeskolen. I 2002 havde 6.902 personer en erhvervsuddannelse og i 2012 var det steget til 8.179. Personer som ikke har afsluttet deres uddannelse er faldet fra 2.652 i 2002 til 2.375 i 2012.

 

Tallene er fra ”Befolkningens uddannelsesprofil 2012”, udgivet af Grønlands Statistik, om den overordnede udvikling af uddannelsesniveauet, set indenfor rammerne af det nye internationale uddannelseskategoriseringssystem ISCED-2011.

Link til ”Befolkningens uddannelsesprofil 2012”