Uddannelse og efteruddannelse af personale i børneinstitutioner

Sikring af pædagogisk kvalitet

 
Foto: Cottonbro Foto: Cottonbro

Der har de seneste år været et stigende fokus på kvalitet i danske dagtilbud, og med det også et fokus på udvikling og sikring af det pædagogiske personales kompetencer. Regeringen indførte i 2018 en Styrket pædagogisk læreplan for dagtilbud, og forskning har vist at uddannet og efteruddannelse af personale er en vigtig faktor for at nå mål ift samspil, relationer og kognitiv og social udvikling.

Et notat fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA viser bl.a., at 50% ansatte i dagtilbud er uddannede pædagoger, de resterende 50% er pædagogmedhjælpere, hvoraf 39% ikke har en pædagogisk uddannelse. Der er desuden store kommunale forskelle på andelen af uddannet og ikke uddannet personale i dagtilbuddene, og på hvor ofte børnene møder uddannet og uuddannet personale. Desuden er formel efteruddannelse faldet markant både for pædagoger og pædagogmedhjælpere, derimod deltager flere i nonforel kompetenceudvikling, fx seminarer, konferencer.

Læs temaside om projektet og hent undersøgelsen.