Uddannelse til ufaglærte på børneområdet fra isolerede egne

 

Formålet er at skabe større bevidsthed om omsorgssvigt hos børn og styrke den lokale indsats over for problemet gennem målrettet opkvalificering af ufaglærte medarbejdere. I de mere isolerede byer og bygder i Grønland arbejder ufaglærte på børne- og socialsektoren og gennem uddannelsen gives den nødvendige viden til at gribe ind over for omsorgssvigt hos børn. 16 deltog i den seneste i Nanortalik i samarbejde med Kommune Kujalleq. Der har været fokus på større viden om omsorgssvigt, brug af ny viden i daglig arbejde, kendskab til lovgivningen indenfor området og muligheder for at støtte omsorgssvigtede børn og familier. Samtidig er der dannet en netværksgruppe hos deltagerne, for at støtte hinanden med at udvikle arbejdet med omsorgssvigtede børn og deres familier.
Forløbene af uddannelserne koordineres i samarbejde med socialafdelingerne i de involverede kommuner og øvrigt gennemføres for en ny gruppe af ufaglærte fra Nordgrønland fra marts til oktober.

Links:
Foreningen Grønlandske Børn: HTML
http://sermitsiaq.ag/node/122082