Uddannelsen styrker livskvaliteten

Ny bog af professor Kristín Aðalsteinsdóttir bygger på interviews med 20 mennesker der afsluttede deres mestergrad i alderen 34-61 år.

 
Voksenuddannelse handler ikke kun om uddannelse men om større livskvalitet. Universitetet i Akureyri. Voksenuddannelse handler ikke kun om uddannelse men om større livskvalitet.

«Denne viden, den var som vand for den tørstige. Bøgerne vi læste var så interessante.» Dette er et citat fra en ny bog der udkom i Island i foråret. Lífsfylling (Livskvalitet) er dens titel og den handler om voksenuddannelse. Forfatteren, Kristín Aðalsteinsdóttir, professor i didaktik ved Universitetet i Akureyri, fik ideen til bogen efter et studieophold i Bristol í England hvor hun afsluttede sin doktorgrad i pædagogik.
Hun siger at hun altid har beundret alle disse mennesker der viste sig beredte til at gå i skole ovenpå deres arbejde og familieliv. Derfor besluttede hun at tage dybdegående interviews med 15 kvinder og 5 mænd i alderen 34-61 år der afsluttede deres mestergrad indenfor pædagogik i årene 1988-2006. Nu har hun skrevet en afhandling om denne studie og udgivet den.

Motivation er vigtig

Interviewene drejede sig fortrinsvis om motivation. Hvad var det som fik disse mennesker til at ofre sin dyrebare tid på denne måde? Kristín fandt ud at omtrent halvdelen var blevet opfordret til at studere under deres opvækst men den anden halvdel ikke. Halvdelen fandt studierne besværlige men alle blev vældig glade når de var overstået.
Motivationen var meget forskellig. En del ville styrke deres kompetance og opnå en stærkere stilling på arbejdsmarkedet. Men Kristín mener at det forklarer kun til dels hvorfor de besluttede at starte på en ny uddannelse. De ville også få både bredere og dybere viden for derved at blive bedre udrustet til at forstå sig selv og verden omkring dem, med andre ord opnå større livskvalitet.

Livserfaring og hukommelse

Men hvad var det de fandt besværlig? Jo, størstedelen fandt det svært at sætte sig på skolebænken igen efter mange års eller årtiers fravær. «Jeg havde på fornemmelsen at jeg havde spildt min tid da jeg var ung. Dengang havde jeg jo hele livet forude, men når man bliver ældre vil man arbejde og studere mere målbevidst fordi det er blevet så vigtigt at benytte tiden godt,» siger en af eleverne, en kvinde på 53.
Men de fandt flere ting besværlige, som for eksempel at koordinere studier, arbejde og familieliv eller at skulle læse alle de bøger på fremmede sprog. Mange var overrasket over hvor godt det gik selvom de var blevet «gamle». Deres livserfaring opvejede den skarpe hukommelse som de savnede fra ungdomstiden. De følte at de vigtigste forudsætninger for at de klarede skærene var at de var motiverede og at de satte sig klare mål – selvom de ikke altid blev opfyldt.

Hvad med lærerne?

De var også enige om at studietiden gav dem en god lejlighed til at granske i deres tilværelse. Deres selvtillid var vokset og de følte sig mere sikre på alle områder, både fagligt og på det personlige plan. De var ikke de samme mennesker eftir studierne. For mange førte mestergraden til at de skiftede job, fik en højere stilling eller at deres arbejde ændredes.
Men hvordan oplevede de lærerne? Det var lidt forskelligt. Her er to citater om hvorvidt traditionelle forelæsninger er en god ting eller ej:
«Jeg syntes det var lidt paradoksalt når lærere der talte om vigtigheden af samarbejde, diskussion og fælles slutsatser ikke var i stand til at praktisere deres metoder. De drønede ud i ét i lange forelæsninger hvor ingen anden fik ordet, slet ikke,» siger en 49 år gammel mand. Men andre kunne godt lide denne form:
«Jeg kunne bare slappe af og lytte til én der vidste mere end jeg, havde læst mere og var i stand til at formidle og tænde på min interesse. Det satte mine tanker i gang,» siger en 53-årig kvinde.
Bogen er udgivet hos Universitetet i Akureyri. Den findes kun på islandsk.