Uddannelses- muligheder forbedres

Overenskomst på industriens område på plads. Overenskomsten gælder for perioden 2017-2020.

 

I den nye overenskomst er der lidt højre lønstigninger end tidligere år, og udannelsesmuligheder forbedres markant. Industrien afsætter 200 millioner kroner af til et uddannelsesløft. Der gives støtte til aftalt uddannelse så bl.a. industriansatte med læse- og skriveudfordringer løftes uddannelsesmæssigt, ufaglærte løftes til faglærte, og faglærte og funktionærer løftes til videregående niveau.