Uddannelsesinstitutionerne vurderer stadig kun ansøgeres realkompetence i begrænset omfang

 
Lovgivningen om anerkendelse af realkompetence er ny, og selvom intentionen er klar, gennemføres realkompetencevurdering stadig kun i begrænset omfang. Der er flere barrierer, men mest markant er de økonomiske barrierer, bl.a. er taxameteret for lavt og der mangler taxameter til dokumentation og vejledning.
Andre barrierer er manglende kendskab til hvad realkompetencevurdering er både i befolkningen og hos deltagerne i uddannelsesinstitutionerne, og manglende tid til kompetenceudvikling. Undersøgelsen er gennemført på formelle uddannelsesinstitutioner på flere niveauer – AMU, GVU, AVU, AGU, VVU og diplomuddannelser. Undersøgelsen følges op i 2009 med bl.a. casebeskrivelser.
Mere om undersøgelsen 
Den samlede rapport (pdf)