Uddannelsesmesse for 10. gang

 

Formålet med “Markleys Útbúgving” er at oplyse og give vejledning om videregående uddannelsesmuligheder på Færøerne, i Norden og andre steder i verden. Formålet er desuden at bidrage til, at uddannelsessøgende får et så bredt vidensgrundlag som muligt, når de skal tage stilling til valg af uddannelse og uddannlesesland. Udover oplægsholdere fra Færøerne, de nordiske lande, Tyskland, Frankrig, Polen, Storbritannien, USA og Australia, var Kina som studieland et nyt indslag på programmet. Foruden en bred vifte af oplæg, havde deltagere mulighed for at komme i dialog med studievejledere og ældre studerende, som har studieerfaringer fra forskellige lande, samt at få individuel vejledning ved at besøge messens forskellige og farverige stande.

Læs mere om arrangementet på færøsk på Setur.fo