Uddannelsesprojektet Biophilia står centralt i Islands formandskabsår

Biophilia er et uddannelsesprojekt der bygger på Björk Guðmundsdóttirs ideer og det bliver centralt i Nordisk ministerråds islandske formandskabsår 2014. Biophilia er blevet udviklet i Island siden 2011 i samarbejde med Islands Universitet og Reykjavík kommune. Det er et multimedieprojekt hvor det lægges vægt på at kombinere teknologi, videnskap og kreativitet. Projektet bliver brugt som inspirationskilde til at øge interessen blandt børn og unge i Norden for naturfag, kreativitet og teknik.

 
Uddannelsesprojektet Biophilia står centralt i Islands formandskabsår Karin Beate Nøsterud/norden.org

Det er ikke kun Björks musik man er interesseret i men snarere hendes tanker og ideer om at koble sammen musik og kunst, miljøbevidsthed og interesse for ny teknologi, alt sammen for at gøre de nordiske samfund bæredygtige og grønne.
Stefán Stefánsson, kontorschef for erhvervsuddannelse og voksenundervisning i det islandske kultur- og uddannelsesministerium, har ansvaret for ministeriets deltagelse i Islands formandskabsår inden for uddannelse og forskning. Han siger at årets største projekt er NORBIO – Nordisk biøkonomi – hvor man  blandt andet vil finde frem til metoder for at udnytte Nordens biologiske ressourcer på en effektiv måde. 
– I den henseende og for at sikre en grøn økonomisk vækst og en bæredygtig udvikling i fremtiden, er det vigtigt at koble Nordisk bioøkonomi til uddannelse og forskning. Der lægges vægt på at forbinde disse områder med initiativer, hvor kreativitet bliver brugt som undervisnings- og forskningsmetode under definitionen Biophilia, siger Stefán.

Spændende projekt

– Biophilia er et utroligt interessant projekt som Björk startede for nogen år siden. Sidste efterår holdt hun en workshop i Harpa musikhus hvor hun inviterede musikere, andre kunstnere samt lærere og elever fra børnehaver og folkeskolen. Der kom også videnskabsmænd fra universiteterne og holdt foredrag um bl.a. krystaller, månen og astronomi til hvilke man koblede de ti sange fra Biophilia. Børnene brugte apperne der er tilknyttet de enkelte sange til at komponere nye sange og lære om al slags emner. De blev ledsaget af lærerne og det hele var et forsøg på at få alle disse grupper til at samarbejde.
Det blev så taget et skridt videre og ideerne forbundet med fællesnordiske mål, f.eks. at styrke naturvidenskab og kreativitet, hvilket fører til en positiv udvikling af videnskabelig aktivitet der gavner arbejdslivet hvor man mangler større viden. Vi forsøger at koble det hele sammen under betegnelsen Biophilia. 

NVL er forbillede

NORBIO kører over tre år. – I Biophiliaprojektet arbejder vi i 2014 med definitioner, opretter kontakter og lokale samarbeidsnetværker i alle deltagerland. Vi holder kurser her i Island hvor folk fra hele Norden kommer sammen. De tager så hjem og danner lokale kontaktnet, især i provinsen, hvor de bearbejder de ideer og inspirationer de fik på kurserne og finder frem til deres egne metoder baseret på erfaringer som man har gjort i Island. I 2015 vil disse kontaktnetter kobles sammen til et fællesnordisk kontaktnet og 2016 bruger vi til at vurdere projektet, finde frem til succéshistorierne og om projektet gavner det nordiske samarbejde, siger Stefán. 
De forventede konkrete resultater af projektet er bl.a. fortsat nordisk samarbejde om tværfaglige arbejdsmetoder mellem institutioner og videnskabsområder. Når projektet ophører vil vi have en webbaseret arbejdsplatform uden landegrænser for nordisk samarbejde mellem forskellige faggrupper. Stefán påpeger at projektet bygger på deltagelse af mange instanser. – På workshoppet i Harpa deltog Björk, Reykjavík kommune og Islands universitet samt kunstnerne. Vores mål er at forene kommuner og skoler, universiteter, videnskabsmænd, kunstnere og deres organisationer samt lærere og elever. Hvor det er muligt ville det være positivt at inddrage arbejdslivet i projektet. På mange måder kan man sige at NVL er vores forbillede, siger han.

Konferance om nordiske broer 

Stefán påpeger at Nordisk ministerråd besluttede for et par år siden at ændre reglerne for formandskabsåret. – Man besluttede at definere nogle få store forrmandskapsprojekter som strækker seg over tre år. På den måde bliver det muligt at sikre større midler til hver opgave end før. Foruden NORBIO skal Islands formandskab prioritere to andre projekter: Nordisk velfærdsvagt og Nordisk playlist. Det kræver stor arbeidsinsats at samordne arbejdet på NordBio og det kan være lidt kompliceret med deltagelse af 12 fagområder og 5 ministerråde, siger Stefán Stefánsson.
Som man kan se på Nordvux-websiden bliver Biophilia-projektet det centrale tema i en stor voksenundervisningskonferance i Harpa musikhus 10. og 11. juni: Nordiske broer for livslang læring.

Þröstur Haraldsson
throsth(ät)simnet.is

Läs mer om Islands förmanskap i NMR:

Sektorprogrammet