Uden uddannelse – baggrund og konsekvenser

Ny rapport viser, at manglende uddannelse har betydning for bl.a. social mobilitet og mulighed for inklusion i samfundet.

 
Foto: cottonbro Foto: cottonbro

Ny rapport viser, at manglende uddannelse har betydning for bl.a. social mobilitet og mulighed for inklusion i samfundet.

Den nye rapport ”Uden uddannelse” fra Danmarks Statistik giver et statistisk billede af, hvad der kendetegner gruppen uden uddannelse, og hvilke konsekvenser det kan have at stå uden uddannelse.

Rapporten ser på personer over 20 år og sammenligner på forskellige parametre for personer med og uden uddannelse (frataget er personer med ”uoplyst uddannelse”).

Tallene viser bl.a.:

  • At en tredjedel af befolkningen over 20 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse – flest blandt ældre (45%) mod blandt 30 årige 19%
  • At uddannelsesniveauet er steget siden 1986, og især kvinderne der har medvirket til stigningen
  • Mange af de 30 årige uden uddannelse er vokset op i familier med lavere indkomster end andre familier
  • Antallet af beskæftigede er markant lavere i gruppen uden uddannelse, og de har et arbejdsliv med flere afbrydelser
  • Beskæftigelsesfrekvensen for de 30-34-årige uden uddannelse er 57 pct. og for de 35-39-årige 60 pct. 65 procent af de 35-54-årige, der ikke har nogen uddannelse, er i job. Blandt deres jævnaldrende med en uddannelse er tallet 88 procent.

Samlet set viser tallene at manglende uddannelse har betydning for bl.a. social mobilitet, mulighed for inklusion i samfundet.

Læs rapporten her

Læs debatindlæg her.