Udflytning af uddannelser fra de store byer til hele landet

En igangværende proces og diskussion

 

I juni 2021 indgik regeringen en bred aftale med flere partier om at ændre strategi for uddannelsestilbud. Målet er, at flere skal tage en uddannelse, og at alle uddannelser skal være tilgængelige i hele landet, og dermed medvirke til sikring af arbejdskraft. Et særligt fokus er på velfærdsområdet, hvor mangel på arbejdskraft er stor.

Med en 2030 målsætning skal der sikres højere optag uden for storbyerne og lavere optag i de største byer (5-10%, universiteter dog 3-5%). Ændringen understøttes økonomisk bl.a. med højere taxameter- og grundtilskud til decentrale uddannelser. Alle uddannelsesinstitutioner har nu afleveret deres oplæg til implementeringsprocessen og indgår konstruktivt i processen. Flere indlæg fra bl.a. Danmarks evalueringsinstitut og uddannelsesinstitutioner peger dog også på nogle af de udfordringer den nye strategi kan give. Bl.a.:

  • At undersøgelser viser, at næsten alle universitetsuddannelser uden for storbyerne har ledige pladser og at antal ledige pladser i storbyer er faldet meget
  • At studerende med de højeste gymnasiekarakterer i højere grad søger i storbyerne, og at det kan være vanskeligt af fastholde fagligt stærke studerende uden for storbyerne (EVA)
  • At aftalen indebærer reduktion af pladser på professionsuddannelser i storbyer (Fx København)
  • At med faldende ungdomsårgange og stor geografisk spredning kan rekruttering af tilstrækkelig mange kvalificerede studerende være en udfordring

Læs mere: