Udfordringer i den tertiære uddannelsessektor i udkantsområder

“Tertiær uddannelse i færøsk/vestnordisk perspektiv - mesterlære som bud på potentiel løsning på småskalaproblemer”

 

Dette er overskriften til en artikkel skrevet af Gestur Hovgaard, lektor, i bogen Vestnorden – nye roller i det internationale samfund, som er redigeret af forskere fra Færøernes Universitet og publiceret i maj 2014. I artikkelen diskuteres der, hvorfor det er nødvendigt, at små stater har stærke institutioner for tertiær læring, de særlige udfordringer som er i småstatskontekster, og der fremlægges forslag til, hvordan et mikro-universitet kan imødegå småskalaproblemer. Perspektivet er en nyfortolkning af ‘mesterlære begrebet’ som et pragmatisk, interdisciplinært og praksisorienteret bud på, hvordan uddannelse i den tertiære sektor, som i denne sammenhæng omfatter universitære uddannelser på Master-niveau, kan organiseres i udkantsområder. Emnet blev præsenteret af Gestur Hovgaard på konferencen “Nordiske broer for livslang læring”, som var i Reykjavik 10.-11.juni.

Læs mere om ‘mesterlære’ som løsningsforslag på Setur.fo og i rapporten fra “Nordiske broer”.