Udvikling og stigende aktivitet på VUC

 

VUC er stadig en markant aktør på det voksenpædagogiske område. Målgruppen er forholdsvis ung og kun få over 50år, bruger VUC.

Det viser tallene VUC’s årsrapport 2014, hvor det bl.a. fremgår, at antallet af kursister samlet er steget 4,5% fra 2013-2014. 120.000 kursister har deltaget i undervisning, svarende til 32.000årskursister. Aldersmæssigt er den største gruppe mellem 20-24 år, og hele 79% er under 30 år. Største aktivitet er HF enkeltfag (45%) og AVU – almen voksenuddannelse (28%). Det viser sig at 49% af AVU kursister fortsætter på erhvervsuddannelser. Samlet generede VUC et overskud på 142,5mio.kr. og egenkapital steg samlet til over 1mia.kr. I rapporten tilskrives succesen lavkonjunkturen for nogle år siden samt fleksible og attraktive uddannelsestilbud.

Læs årsrapporten