Ufaglærte kvinder begrænset adgang til arbejdsmarkedet

Arbejdsløsheden på Færøerne er lavere, end den har været i mange år. Men vejen til arbejdsmarkedet er ikke nødvendigvis nem for alle.

 
Deirdre Hansen er voksenvejleder uddannelsescentret Fjarnám. Anna Katrin Matras Deirdre Hansen er voksenvejleder uddannelsescentret Fjarnám.

Ufaglærte kvinder i fyrrerne og ældre udgør en relativt stor gruppe i A-kassen, og de oplever, at de presses ud og erstattes af yngre, uddannede kræfter. Gode muligheder for voksenuddannelse er en nødvendig del af løsningen på denne udfordring.

Kvinder længst i A-kassen

Med sine 2,4 procent er arbejdsløsheden på Færøerne den laveste i Europa. Men på trods af disse positive tal, er der fortsat er en gruppe mennesker, der ikke har så nemt ved at få adgang til arbejdsmarkedet. Der er især tale om kvinder, der ikke længere er helt unge. I det store og hele er kvinder længere i A-kassen end mænd, og kvinderne i de ældste aldersgrupper oplever den mest langvarige arbejdsløshed.

Der kan være mange årsager til, at kvinderne er havnet i A-kassen, og at de ikke har så nemt ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet, især hvis de er ufaglærte, fortæller Oda Jóhansdóttir, socialrådgiver i A-kassen. – I mange tilfælde har kvinderne mistet arbejdet, efter at deres arbejdsplads lukkede. De er nedslidte efter et langt arbejdsliv på filetfabrik eller i andre, fysisk krævende stillinger, og deres energi er opbrugt. De, som har været ansat i andre stillinger, på kontor, i en bank eller som receptionister, er ikke altid fagligt opdaterede, og når de ryger ud, har de svært ved at finde et lignende job igen, især hvis de er halvtreds eller ældre. De stirrer sig blinde i det, de har beskæftiget sig med hele deres liv. I en sådan situation har de svært ved at få øje på nye muligheder, og de oplever også at blive fravalgt til fordel for yngre, nyuddannede mennesker. Deres selvtillid er ofte lav, og de er tilbageholdende i forhold til at finde et nyt arbejde, fortæller Oda Jóhansdóttir.

Ufaglærte erstattes af yngre og uddannede kræfter

Deirdre Hansen arbejder som voksenvejleder i Fjarnám, et uddannelsescenter baseret i Klaksvík. Gennem sit arbejde møder Deirdre af og til kvinder, der føler sig presset ud af arbejdsmarkedet. – Jeg oplever, at en del kvinder, der har rundet de halvtreds, kan have svært ved at holde på deres job. De er typisk ufaglærte og har været ansat i mange år, når de sendes hjem med den begrundelse, at arbejdspladsen skal spare penge. Men samtidig ansættes yngre mennesker med uddannelse, og det viser sig, at arbejdsgiverne foretrækker uddannede medarbejde, hvilket de dog ikke altid informerer kvinderne om, fortæller Deirdre Hansen.

Situationen er ubehagelig, og kvinderne oplever, at yngre kræfter indtager de positioner, som de selv har bestridt i længere tid.  – Situationen er dobbelt sårbar, fordi de arbejdsløse kvinder i de mindre bygder har ikke særlig mange muligheder for at videreuddanne sig, og de har hverken lyst til eller mulighed for at rejse fra deres hjembygd, hvor de har familie, og hvor de har deres tilværelse, siger voksenvejleder Deirdre Hansen.

Mangelfuld modtagelse

DialogWeb har talt med en kvinde i fyrrerne, der har haft svært ved at finde arbejde i det område, hvor hun bor med sin søn, der er teenager. Hun er uddannet hjemmehjælper men hendes dårlige ryg gør det svært for hende at arbejde på det område. Som voksen har hun taget en teknisk studentereksamen, og er nu i erhvervspraktik på et kontor. Hun har før boet i Norge og i Danmark, hvor man på kommunalt niveau havde en organiseret modtagelse af nye borgere, både med hensyn til nødvendig udvikling af kompetencer og med hjælp til jobsøgning. – Det har været umuligt for mig at finde et arbejde her. Jeg kender ikke så mange mennesker, fordi jeg har boet i udlandet, men det ser ud til, at man skal være i familie med arbejdsgiveren for overhovedet at komme i betragtning til et arbejde. Og jeg har virkelig savnet god vejledning fra kommunen og fra socialkontoret. I både Danmark og i Norge, hvor jeg har boet, bliver man modtaget med åbne arme af kommunen. Så på Færøerne mangler der meget på dette område, fortæller kvinden om hendes erfaringer som jobsøgende. 

Fastholdte

Mange ufaglærte kvinder ønsker at få bedre faglige kompetencer, hvilket ikke er nogen indlysende sag, når man bor ude på de mindre pladser i landet. – De mangler muligvis et eller to fag på gymnasialt niveau for at kunne tage en uddannelse, men vi har ikke rigtig nogle tilbud til voksne, der ønsker at videreuddanne sig. Det drejer sig om at få folk over broen og ind i et arbejde, men jeg må endnu engang konstatere, at der er stor mangel på mere fleksible tilbud om voksenuddannelse. I dag holdes mange mennesker fast i en uheldig situation, men det ville betale sig, også på et samfundsmæssigt plan, at skabe muligheder for voksenuddannelse, siger Deirdre Hansen.

Mismatch og voksenuddannelse

De fleste arbejdsløse er ufaglærte voksne mennesker. Ifølge A-kassens årsberetning for 2015 er det i dag kendetegnende for arbejdsløse, at de ikke[MáDO4]   i tilstrækkelig grad har de kompetencer, som arbejdsgiverne har brug for. Dette mismatch mellem eksisterende og ønskede kompetencer bliver særlig tydeligt i tider med lav arbejdsløshed. 

Der findes næppe nogen kortvarig løsning på dette problem, men betydningen af at tage en god uddannelse kommer særlig til syne i tider med en lav arbejdsløshed. Derfor bør myndighederne skabe de nødvendige forudsætninger for, at voksne mennesker kan uddanne sig og derved få bedre mulighed for at få et meningsfuldt arbejde, som det anføres i A-kassens årsberetning for 2015.

Faktaboks

Læs mere om den færøske A-kasse på www.als.fo. Informationen er på færøsk.

Læs mere om Fjarnám, der tilbyder voksenvejledning og diverse faciliteter for uddannelsessøgende, på www.iverksetan.fo. Informationen er på færøsk