Ufaglærte er motiveret for uddannelse, men der er barrierer

 

 

’Fra ufaglært til faglært– hvad har betydning for ufaglærtes orientering mod at blive faglærte”er en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut. Undersøgelsen viser, at ca.20 % svarende til ca.50.000 af de ufaglærte mellem 25 og 54 år er meget eller i nogen grad motiveret for at tage uddannelse, hvilket står i modsætning til ret lave antal der gennemfører uddannelse. 

Undersøgelsen blev derfor gennemført i 2014 for at få mere viden om motivation, muligheder og barrierer for at de ufaglærte tager uddannelse. Der blev lagt vægt på de ufaglærtes egne oplevelser. Rapporten giver bl.a. et billede af, hvem de ufaglærte er, hvordan gennemførelse af erhvervsuddannelse fordeler sig i forskellige grupper og brancher.

Undersøgelsen peger på motiverende faktorer som:

  • At de vurderer, at de rent fagligt vil kunne gennemføre en erhvervsuddannelse
  • Hvis de vurderer, at risikoen for at blive ledig er stor eller meget stor
  • Hvis de er blevet opfordret af en eller flere af deres nuværende kollegaer til at starte på en erhvervsuddannelse
  • Uddannelsen peger på barrierer som bl.a
  • At det vil være for stor en økonomisk byrde at være under uddannelse
  • At det tidsmæssigt er svært at forene med nuværende job
  • At en erhvervsuddannelse ikke er nødvendig i forhold til nuværende job.

Der gives forslag til, hvordan bl.a. vejledning og motivation kan fremme motivation til at gennemføre uddannelse.

Download rapporten