Ulkomailla opiskelleiden työelämään siirtyminen on epävarmempaa

 
Vastaajien oman arvion mukaan työnhakua hankaloitti muun muassa kotimaisten verkostojen puuttuminen. Ulkomailla tutkinnon suorittaneista lähes kolmannes ja kotimaassa opiskelleista lähes neljännes ilmoitti olleensa työttömänä jossakin vaiheessa tarkasteluajanjaksolla.
www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2008/
2108/ulkomailla_opiskelu.html?lang=fi