Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tunnustaminen

 
Opitun tunnustamisen valtuuskunta, Valideringsdelegationen, on saanut tehtäväksi arvioida ulkomaisten korkeakoulututkintojen tunnustamisjärjestelmää ja nykyisen vastuunjaon toimivuutta. Arvioinnin tavoitteena on helpottaa ulkomaisten opintojen ja työkokemuksen tunnustamista.
Yksi osa arviointia on tutkimusraportti, joka käsittelee korkeakoulutuksen ja työkokemuksen arviointia ja tunnustamista. Kansainvälinen tutkimus kuvailee korkeakoulusektorin opitun tunnustamistyötä Kanadassa, Alankomaissa, Ranskassa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa.
www.valideringsdelegationen.se/
pdf/Rapporter/internationell_vardering_hogskola.pdf