Underskrev nye kontrakter med kunnskapssentra

 

Hovedmålet er å forbedre beboernes tilgang til læring og arbeide for økt samarbeid og integrering mellom utdanning, forskning, teoretiske studier og økonomisk utvikling. Sentrene skal blant annet servisere elever i den videregående skolen og universitetsstuderende med fjernundervisning, fjern eksamener og med arbeids- og lesefasiliteter for fjernelever. Videre skal de utvikle studieretninger og/eller kurs på universitetsnivå i samarbeide med universiteter, spesialister og andre kunnskapssentre på området.  
De tre sentrene skal ta initiativ til forsknings- og utviklingsprosjekt som bygger på særegne naturresurser, spesielt arbeidsliv og/eller kultur i områdene, egnet for regional utvikling. Med kontraktene ønsker departementet å sikre kunnskapssentrenes arbeide ute på landet.

Mer på islandsk: Menntamalaraduneyti.is