Undersökning visar positiva effekter av studier

 

Studier inom den fria bildningen har mångsidiga och märkbara effekter på både personlig och samhällelig nivå. Detta resultat kom fram i en undersökning som genomfördes av Helsingfors Universitets utbildnings- och utvecklingscenter Palmenia, där man undersökte vilka effekter studier inom den fria bildningen hade i deltagarnas liv. Resultatet baseras på intervjuer och en enkätundersökning som 1744 studerande inom den fria bildningen svarade på.
Till effekterna på individuell nivå hör bland annat fysisk och psykisk hälsa samt en stärkt självkänsla, vilket har återverkningar på familjens och arbetsgemenskapens välmående och i ett vidare perspektiv också på en samhällelig nivå som till exempel genom minskade social- och hälsovårdskostnader.

Den finska textens länk:
www.vsy.fi/doc/Tiedote_Vaikutukset_elokuu08.pdf