Undervisning i islandsk for indvandrere

 
Regeringen vedtog i året 2006 at uddele 100 mill. ISK til undervisning i islandsk for indvandrere i året 2007 under undervisningsministeriets ledelse. En særlig projektgruppe blev oprettet i anledning af dette. Pga. en stor vækst i efterspørgsel efter økonomisk støtte til oprettelse af kurser besluttede regeringen i juni 2007 at uddele ekstra 100 mill. ISK til projektet. Althing vedtog så endnu et bidrag på 200 mill. ISK af år 2008 budget.
Projektledelsen præsenterede en rapport om opgavens fremgang indtil nu. Islands Universitets Social videnskabelige fakultet gjorde rede for resultater af en undersøgelse som blev sendt ud blandt dem som fik økonomisk støtte, sidste år. Efter forskellige præsentationer af eksperter indenfor voksenpædagogik, arbejdslivet og arbejdsforeninger foregik der åben diskussion om de næste skridt i udviklingen af undervisning i islandsk for indvandrere.
www.menntamalaraduneyti.is/
frettir/Frettatilkynningar/nr/4560