Undervisnings- och kulturministeriet står som grund för framtidens kompetens och kreativitet

 

- Undervisnings- och kulturministeriet beskriver på ett bättre sätt ministeriets verksamhetsfält. Namnändringen förtydligar verksamhetsfältets omfattning såväl i Finland som i internationella sammanhang. Dessutom ger namnändringen synlighet åt kulturens växande samhälleliga och ekonomiska betydelse, konstaterar undervisningsminister Henna Virkkunen och kultur- och idrottsminister Stefan Wallin.
Enligt ministeriets verksamhetsidé står ministeriet som grund för framtidens kompetens och kreativitet. Utbildningens, forskningens och kulturens betydelse ökar som ekonomisk verksamhet och är centrala faktorer för samhällets välfärd och bildning. Den här utvecklingen kan ges uppmärksamhet och samhällelig uppskattning genom att ge plats för kulturen i ministeriets namn.

www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2010/03/OPM.html?lang=fi&extra_locale=sv