Undervisningsministeren i samråd om folkoplysningsudvalgets rapport

 

Regeringen vil fremsætte lovforslag på baggrund af nogle af rapportens anbefalinger. Centralt for folkeoplysningen var at diskutere de betydelige nedskæringer på folkeoplysningsområdet, og de forskellige konsekvenserne af dem lokalt. Af ministerens svar fremgik, at bevillinger ikke øges, og henviser vedr. lokale forskelle til kommunernes selvstyre. Regeringen vil ikke, som ønsket af folkeoplysningsudvalget, ændre i tilskud eller overføre penge VUC aktiviteter til den folkeoplysende voksenundervisning.

Læs mere på ministeriets hjemmeside: Uvm.dk
og på Dansk folkeoplysnings samråd: Dfs.dk