Unga i Norden

 
Text: Gestur Guðmundsson

Samarbete motverkar marginalisering av unga

Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org
Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org
Det har visat sig (med exempel bl.a. från Finlands recession på 1990-talet) att ungdomsarbetslöshet sätter spår långt in i framtiden med höga arbetslöshetssiffror också länge efter att den ekonomiska tillbakagången är över. Av dem som var unga på 90-talet är fortfarande många utanför arbetslivet och lever bl.a. på invalidpension. Initiativen för att motarbeta arbetslösheten bland unga måste vara framtidsorienterade, satsningen på livslångt lärande ska starta i ungdomsåren.
Läs mer »