Unga utan gymnasieutbildning ska kunna få extra stöd

Som en del i regeringens satsning ”vägar framåt” för unga som varken studerar eller arbetar ska Folkbildningsrådet fördela medel för matchningsinsatser.

 

Satsningen innebär att matcha utbildning med individens förutsättningar och arbetsgivarens behov av kompetens. Folkbildningsrådet ska fördela 3 miljoner kronor 2016. Folkhögskolor och studieförbund kan ansöka om medel för projekt och kurser som är anpassade till individens förutsättningar men också kopplade till arbetsmarknadens lokala behov av kompetens. Regeringes motivering till satsningen är att Folkbildningen har varit lyckosamma att nå deltagare som andra utbildningsformer inte når. Regeringen menar också att Folkbildningen varit bra på att ta hand om studerande som inte har lyckats inom andra utbildningsformer. Satsningen pågår till 2018.

Läs mer