Ungdomar utmanade Norden

 

Arbetsgruppen har bestått av 25 unga från olika delar av Finland och med olika bakgrund. De har sedan våren begrundat nuläget och framtiden för det nordiska samarbetet och dess värde samt ungdomens erfarenheter av hur samarbetet fungerar, hur det syns och hur målsättningen uppnåtts.

Läs mera på Formin.finland.fi.