Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er et springbræt til voksenlivet

 
Formålet er, at unge med særlige behov blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade kan opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. I uddannelsen indgår både elementer af almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt møder med den praktiske virkelighed.
Læs mere...