Ungdomsverkstäder får stort understöd

 

Regionförvaltningsverket har beviljat 1,7 miljoner euro till ungdomsverkstäder i Sydvästra Finland, berättar Åbo Underrättelser.
De största bidragen erhöll ungdomsverkstäderna i Åbo, S:t Karins och Lundo. Också Björneborg och Raumo fick stort understöd. Ungdomsverkstäderna är en av statens satsningar i och med den så kallade ungdomsgarantin. Sammanlagt 32 verkstäder erhöll understöd.

Läs mer

Källa: Åbo Underrättelser