Ungdomsverkstäder sysselsätter allt fler med yrkesexamen

 

Det blir allt vanligare att unga med en yrkesexamen söker sig till ungdomsverkstäder för att få hjälp att komma vidare i livet. Många är också allt längre perioder på verkstäderna. På ungdomsverkstaden Via i Hangö ryms totalt tio unga åt gången. För tillfället är åtta platser upptagna. 

Läs mer

Källa: YLE