Unge i aktivitet! Rett til arbeide eller aktivitet

 
Det er satt opp 5 muligheter som til sammen skal legge grunnlaget for to tusen nye arbeids- og studiemuligheter for unge mennesker:
1. opp til 450 nye studieplasser innenfor nye studieretninger i den videregående skole
2. opp til 700 nye studieplasser for arbeidssøkende på opplæringssentra og på forberedende studier
3. opp til 450 nye praktikkplasser og arbeidsplasser tilknyttet frie foreninger og andre organisasjoner
4. opp til 400 nye plasser i arbeide for frivillige
5. opp til 400 nye plasser på verksteder og behandlingsinstitusjoner.