Unge invandere er mere sansynligt til at dimittere end dem, der er ældre

Hagstofa Islands nu offentliggjorde for første gang tal om gradueringsprocenten og frafald på gymnasialt niveau alt efter indvandrernes alder til Island.

 
Foto: Julia M Cameron Foto: Julia M Cameron

Hagstofa Islands nu offentliggjorde for første gang tal om gradueringsprocenten og frafald på gymnasialt niveau alt efter indvandrernes alder til Island. Tallene viser, at gradueringsprocenten og frafaldet af indvandrere, der immigrerede til Island efter syv års alderen, svarede til gennemsnittet for alle nye studerende på gymnasieniveau i efteråret 2012-2015.

Hagstofa Islands undersøgte også alle nye studerende i erhversuddannelse efteråret 2015, resultatet var at inden fire år havde 40,3% af dem dimitteret. Mellem indvandere var andelen lavere, 44,4%, af dem der flyttede til landet inden de blev syv år dimitterede og 43,0% af dem der havde fylt syv år eller var ældre da de flyttede til landet dimitterede. "På den anden side viste det sig at mellem alle nystuderende i bogstudiprogram var andelen af indvandrere lavere der dimetterede, især mellem indvandere da var syr år eller ældre da de flyttede til Island.

Hagstofa Islands tager forbehold over for disse numre at kun 44 nye studerende i efteråret 2015 tilhørte anden generation af indvandrere, og at 45 invandere var syv år eller ældre da de flyttede til Island. Derfor kan resultaterne betragtes som en indikation af situationen, da hver enkelt person vejer tungt i tallene og udsvingene i forholdstallene kan derfor være for store.

Tallene viser også, at proportionalt færre indvandrere dimitterer fra gymnasier end studerende med islandsk baggrund. Af de næsten 320 indvandrere, der startede i gymnasiet i efteråret 2015, havde næsten 36% gennemført fire år senere. Dette er faktisk den højeste grad af dimittering for denne gruppe i dette århundrede, men meget lavere end blandt nye studerende med islandsk baggrund.

Dimitteringsandelen har ikke været højere, og frafaldstallene har ikke været så lave i Hagstofa Islands statistik, siger Hagstofa Islands til sidst.