Unge søker utdanning

 
Undersøkelser som det islandske institutt for utprøving i utdanning (The Educational Testing Institute) har gjort blant elever som blir ferdige med grunnskolen viser at nesten alle ser seg selv i fremtiden, ansatte i stillinger som krever en mye utdanning. I en rapport som ble utgitt nylig ”Unge i år 2006” og bygger på en undersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i år 2006, viser at antall unge som søker høyere utdanning er vokset kraftig de siste par årene. 1997 sa halvdelen av de unge at de ville søke høyere utdanning, men i år 2005 mener 67 % av guttene og 77 % av jentene at de tror at det er veldig sannsynlig eller sannsynlig at de vil ta utdanning på et universitet. Disse resultatene slås fast av instituttets undersøkelse som viser at 76 % av elever i 10. klasse setter kurs mot universitetene.