Unge vil engageres på egne præmisser

 
Maria og Sofie, elever i Aalborg Ungdomsskole, holder oplæg om deres engagement i det internationale netværk for elever og lærere, Caretakers of the Environment International Maria og Sofie, elever i Aalborg Ungdomsskole, holder oplæg om deres engagement i det internationale netværk for elever og lærere, Caretakers of the Environment International

Organisationer og myndigheder skal tænke alternativt, hvis de vil have succes med at involvere unge i arbejdet for bæredygtige løsninger. Gevinsten kan blandt andet blive større dynamik og hurtigere handling, mente deltagere i en workshop under den nordiske klimakonference

Just do it! Slut med alt for megen snak – i stedet mere fokus på handling.
Og betydeligt mere kvalificerede miljøbudskaber målrettet unge, fordi de er skabt i dialog med de unge selv.
Det vil være noget af udbyttet, hvis det i højere grad lykkes at involvere yngre mennesker i indsatsen for mere miljørigtige og bæredygtige løsninger, mente flere af deltagerne i en workshop under den nordiske klimakonference i Odense om, hvordan de unges ressourcer bedre bringes i spil.
Konsulent Majbritt Gottrup fra Kaospiloterne i Århus ledede diskussionen og gav eksempler fra sit samarbejde med flere danske kommuner og organisationer.
- Det er afgørende for resultatet, at man skaber gode rammer for, at der hurtigt kan ske noget, og at deltagerne oplever, at de skaber noget nyt sammen. De unge elsker at sprænge de eksisterende rammer og eksempelvis opleve, at de mod sædvane med kort varsel kan råde over en byrådssal til et særligt arrangement. Den slags åbenhed og fleksibilitet skal man være klar til at vise for at fastholde deltagernes engagement, fremhævede hun.

Indflydelse er vigtig

De etablerede miljøer kan få tilført ny kreativitet, større viden om unge og tiltrængte nye ressourcer, hvis de magter at involvere dem i arbejdet eller etablerer rammer som eksempelvis selvstyrende ungdomshuse, hvor deltagerne selv kan agere, lød vurderingerne blandt andet fra workshoppen.
Interessen for miljøspørgsmål er i høj grad til stede blandt de yngre generationer, noterede Majbritt Gottrup.
- Anstændig skolemad, muligheder for offentlig transport, sundhed og motion er spørgsmål, som helt naturligt engagerer mange på uddannelsesinstitutionerne, sagde hun.
To af workshoppens deltagere var elever ved Aalborg Ungdomsskole, hvor lærere og elever har engageret sig i netværket Caretakers of the Environment International, som arbejder for at fremme bæredygtig udvikling over hele verden.
- Kan man udvikle sine egne projekter, se muligheder for indflydelse og opleve opbakning fra andre, får man lyst at engagere sig, sagde de to elever Sofie og Maria. Selv har de i år været medarrangører af en fælles konference for det internationale netværk, og Sofie har nu planer om at tilbyde sig som undervisere i miljø i skoleklasser.

Link:
Læs om Caretakers of the Environment International: www.caretakers4all.org