Unik kompetanse for framtiden

Kunnskap for bærekraftig utvikling er en nordisk etterutdanning rettet mot voksne med støtt fra Nordisk Ministerråd. Den er utviklet av et tverrsektorielt NVL nettverk som over flere år har arbeidet med å finne tiltak som kan bidra til at ansvaret for en bærekraftig utvikling blir en del av vårt hverdagsliv. NMR er i sitt nye program «Grønn vekst The Nordic Way» opptatt av de samme utfordringene og har valgt å støtte forslaget til etterutdanning i form av en pilot. Det gir en unik mulighet til å tilby aktuelle deltakere framtidsrettet kunnskap på tvers av teori og praksis og i et nordisk perspektiv.

 

Utdanningen skal gi ny innsikt og inspirasjon, men også sikre at vi deler kunnskap på tvers av nordiske utdanningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner og sivilsamfunnet. Piloten vil gå over ett år med fire samlinger fordelt på Norge, Finland, Sverige og Danmark og gir 15 studiepoeng. Max deltakerantall er tyve stykker fordelt på de nordiske landene. Utdanningen er gratis, bortsett fra reisekostnadene som deltakerne må betale selv. 

Målgruppen er pedagoger og tilretteleggere av kurs og utdanning. Målet med utdanningen er å gi studieforbund, frivillige organisasjoner, folkehøgskoler og andre spesielt interesserte et kunnskapsverktøy som skal bidra til forståelse for de utfordringene vi som lokale, regionale og globale samfunn står overfor. Utdanningen skal gi kunnskap om gode løsninger og muligheter. Ønsket er at den skal bidra til å forme et samfunn som har mot til å gjøre endringer til beste for seg selv og de neste generasjonene.

Prosjektansvarlige er Voksenopplæringsforbundet, Stiftelsen Idébanken og Yrkeshögskolan Novia. Du finner mer informasjon om utdanningen, bakgrunn, krav og registrering HER

Ellen.Stavlund(ät)vofo.no