Universiteten lyckades i sina donationskampanjer

 

Staten ansvarar också i fortsättningen för grundfinansieringen av universitetens verksamhet, men de privata donationerna i kombination med statens motfinansiering ökar universitetens ekonomiska självständighet.
I och med den nya universitetslagen ger staten en finansplacering på 2,5 gånger de medel som universiteten har fått i privata donationer.

Källa: www.minedu.fi/OPM/?lang=sv