Universitetene er sterkt konkurransedrevet. I dette løpet taper kvinnene.

Kjønnsubalanse i akademia er ikke bare en utfordring for kvinner.

 
Er konkurransevilkårene like? Og har dette betydning for universitetenes evne til fornyelse, innovasjon og utdanning?
Det er stort fokus på manglende kvinnelige toppledere i norsk næringsliv, og det mannsdominerte kulturlivet er også satt under lupen. Dessverre står det ikke stort bedre til i vår egen bransje, akademia.
Mens skolesystemet har høyt frafall blant gutter, og kvinner utgjør over 60 prosent av studentene i norsk høyere utdanning, er det lang færre kvinner forunt å gjøre karrière i akademia.
Källa: Aftenposten