Universitetens finansiering förnyas

Statsrådet har godkänt en reviderad finansieringsmodell till universiteten som träder i kraft från och med 2017.

 

I modellen beviljas 39 procent av finansieringen på basis av utbildning, 33 procent på basis av forskning och 28 procent på basis av övriga utbildnings- och vetenskapspolitiska mål.

I finansieringen ingår en strategisk andel som höjs från 10 procent till 12 procent. Med detta vill regeringen stödja universitetens strategiska utveckling, möjligheter att profilera sig och förbättra utbildningens kvalitet och effekter.

Läs mera