Universitetet i Tromsø satser på nettbasert utdanning

 

UiT vil bli nasjonalt ledende og nyskapende innenfor desentralisert og nettbasert utdanning. Det overordnede målet er å vedlikeholde og oppdatere kompetanse i Nord-Norge, og sikre at større deler av landsdelens befolkning kan nås med relevante utdanningstilbud.

Les mer på:
http://norgesuniversitetet.no/artikler/fleksibelt-fokus-pa-universitetet-i-tromso