Universitetet måste behålla sin autonomitet

 

Wilmer Prentius, Carl Larsson, Cecilia Wagenius och Therese Löfenius Nilsson skriver i ett debattinlägg i Folkbladet att de på senare tid märkt av en förändring i synen på högre utbildning, från allmänhet och från politiker. Den högre utbildningens egenvärde i den bildning det innebär för individen bortses till förmån för hur anställningsbar man tenderar bli vid avslutade studier.
”Autonomin inom högre utbildning ska inte bara avse oberoende gentemot statsmakten utan även oberoende gentemot närings, –och arbetsliv”, skriver de.

Läs mer

Källa: Folkbladet