Universitets- och högskolerådet (UHR) har beviljat 41 högskolor över 13 miljoner euro för studentutbyten under två år

EU programmet Erasmus+ ger studenter på högskolor möjligheter till utbyten i andra länder under sin studietid. Stipendiemedlen kommer att ge runt 5 800 studenter möjlighet till utbyte de närmaste två åren.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Studenterna kan tillgodoräkna sig tiden för studierna utomlands i sina svenska utbildningar.

– Det finns stora vinster med att delta i Erasmus+, bland annat förbättrade möjligheter på arbetsmarknaden, personlig utveckling och interkulturell kompetens. Det är viktigt att fler svenska studenter tar vara på de möjligheter och stipendiemedel som finns tillgängliga, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR som ansvarar för Erasmus+ i Sverige. En ny studie från EU kommissionen visar att många studenter som deltar i utbyten upplever att de har haft lättare att få sitt första jobb och att de fått ökad förmåga inom områden som samarbete, problemlösningsförmåga och anpassningsbarhet.

Läs mer her