Uppföljning av ”To Do”-seminarium

Seminarium för erfarenhetsutbyte och även för att få ny inspiration till att driva arbetet vidare.

 
Sohrab Fadai Sohrab Fadai

Integrationsenheten och Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) bjuder härmed in till ett uppföljande möte av vårens ”To-Do”-seminarium. Syftet med vårens seminarium var att tänka nytt tillsammans genom att träffas och se nya möjligheter för hur vi på bästa sätt kan tillvarata nyanlända gotlänningars kompetenser.

Nu är det dags att ta reda på vad som har hänt sedan vi träffades sist. Har de kloka idéerna som kläcktes av arbetsgrupperna tillvaratagits? Vilka möjligheter/hinder har ni stött på? Vad behövs för att gå vidare? Vi träffas för att delge varandra erfarenheter men även för att få ny inspiration till att driva arbetet vidare.

Med oss under eftermiddagen är Sohrab Fadai, regionchef för Företagarna i Dalarna. Han kommer i sin föreläsning #Hursvårtkandetva berätta om hur och varför han tog initiativet som på dryga 30 dagar ledde till att 20 arbetsplatsbesök skapades för nyanlända i Falun varav flera snabbt fick erbjudanden om arbeten. Han berättar också om andra enkla smarta och smidiga intiativ som möter de utmaningar kring integration och etablering på arbetsmarknaden som länder som Sverige står inför. Det handlar ofta om vanliga människor, ofta ideellt aktiva i civilsamhället, småföretagare och andra som ser möjligheter väljer att öppna dörrar och visa vägen till ett inkluderande samhälle. Det är initiativ som ibland fått viss uppmärksamhet men som ofta glöms bort i alla negativ rapportering och dystra dramaturgi som dominerar mediabilden. Sohrab ger både ett historiskt, personligt och praktiskt perspektiv på integrationsfrågorna med ett mycket tydligt budskap:

Vi grejar detta, om vi hjälps åt. 

Sohrab Fadai har en bakgrund från folkrörelsen Riksteatern och som ordförande för ett nätverk av unga entreprenörer. Sohrab är född i Teheran, Iran och uppvuxen i Säter i Dalarna. Sohrab har skrivit tre böcker, studerat retorik vid Uppsala universitet och kan konsten att beröra och entusiasmera. 

Anmälan: Senast fre 23 september. Namn, kontaktuppgifter och ev allergi mejlas till
madelene.johansson@gotland.se